Beproefd standaard traject voor TRE in organisaties
Samen met een collega bied ik een TRE training aan met 4 sessies van 1,5 uur voor een groep met maximaal 12 deelnemers, verdeeld over 6 weken (een sessie in week 1-2-4 en 6). Naast het aanleren van TRE besteden we aandacht aan omgaan met stress en geven we ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, in een positieve sfeer. 

Hoe het werkt
Na het afstemmen van de planning en locatie, stuur ik een tekst, inclusief aanmeldlink, die geplaatst kan worden in een intern platform, nieuwsbrief of mailing. Voor de 1e sessie stuur ik de deelnemers informatie en een vragenlijstje. Aan het einde van de 4e sessie sluiten we af met een evaluatieformulier waarvan we de respons anoniem terugkoppelen naar de opdrachtgever. 

Maatwerk mogelijk
Al naar gelang de behoefte en het budget kan ik een programma op maat samenstellen, van een begeleidingstraject voor één specifieke werknemer tot een programma waar meer werknemers aan deel kunnen nemen. 

Naast het standaard traject zijn er ook anderen manieren waarop TRE ingezet kan worden bij bedrijven. Bijvoorbeeld:

  • Introductie workshop TRE van 1,5 uur, extern of op locatie (werknemers nemen hier eenmalig aan deel voordat ze kunnen instromen in een wekelijkse of maandelijkse groep)
  • Een wekelijkse of maandelijkse TRE-groep van 1 uur, geleidelijk uit te breiden tot 20 deelnemers (deelname mogelijk na het volgen van de introductieworkshop)
  • Individuele sessies voor werknemers die een erg hoog stresslevel hebben, bijvoorbeeld bij (dreigende)burn-out of na een traumatische gebeurtenis. Uiteraard verwijs ik door, als ik tijdens een TRE-sessie signaleer dat bijvoorbeeld psychotherapie raadzaam is.  

Stress verminderen met TRE (tension/trauma releasing exercises)
De kern van mijn vitaliteitaanbod voor bedrijven is TRE, een effectieve en plezierige methode om stress te reguleren. Vanuit een laagdrempelige fysieke benadering vermindert het beoefenen van TRE zowel fysieke als mentale stress.

  • Het geeft verlichting bij pijn in arm, schouder, rug, nek en/of hoofd door ingespannen werken achter de computer.
  • Het voorkomt dat mensen stress opkroppen tot het barst.
  • Het helpt mensen sneller en beter te herstellen bij werkdruk, emoties en conflicten op de werkvloer.
  • Het verlicht de impact van traumarijke beroepen zoals bij politie, brandweer, ambulance, eerste hulp en defensie.

Stresscounseling
In een aantal individuele sessies kan ik werknemers helpen te ontdekken hoe stressvolle situaties ontstaan, wat daaraan ten grondslag ligt en hoe je daar mee om zou kunnen gaan.